EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Archives 2014

Štát podporí inváziu solárov do domov miliónmi eur

Vláda vyčlenila 115 miliónov eur z Únie pre ľudí, ktorí budú chcieť pre seba vyrábať zelenú energiu.

Kto dnes zvažuje namontovať si na strechu solárne panely alebo kúriť kotlom na biomasu, oplatí sa mu počkať.

Vláda sa rozhodla motivovať ľudí, ktorí si chcú vyrábať vlastnú elektrinu a sľubuje im uhradiť časť nákladov.

Na tento účel vyčlenila nebývalo vysokú sumu: sto miliónov eur z úniových fondov plus 15 miliónov z domáceho rozpočtu.

„Prvýkrát budú môcť aj obyčajní občania masovo získať európske dotácie. Doteraz si o ne mohli žiadať len firmy či štátne inštitúcie,“ tvrdí podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny.

Na európske milióny by mohol v nasledujúcich šiestich rokoch siahnuť takmer každý, kto sa rozhodne prevádzkovať vlastný zdroj zelenej energie – solárne panely a veterné turbíny na výrobu elektriny alebo kotly na biomasu či tepelné čerpadlá na vykurovanie a ohrev vody.

Dotácia by mu mala pokryť zhruba štvrtinu nákladov.

Príklad? V prípade solárnych panelov, o ktoré bude podľa úradníkov najväčší záujem, by domácnosť pri dnešných cenách mohla získať približne 1500 eur.

„Dotácia však bude predstavovať vždy len menšiu časť nákladov. Väčšinu si žiadateľ bude stále hradiť sám,“ podotýka Vážny.

solarny stem tatry
Ušetríte, sľubuje štát

Program so strohým názvom „Podpora malých obnoviteľných zdrojov“ musí v najbližších týždňoch ešte schváliť Európska komisia, no už sa pripravuje.

Úradníci dolaďujú príslušné manuály a štátna Slovenská inovačná a energetická agentúra už má v teréne vlastných expertov, ktorí záujemcov o chystanom projekte informujú.

„Dá sa predpokladať, že počas budúceho roka si prví záujemcovia budú môcť podať žiadosti o dotácie,“ odhadol hovorca Maroš Stano z ministerstva životného prostredia, pod ktoré program spadá.

Lákadlom majú byť predovšetkým nižšie účty za energie

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/7415554/stat-podpori-invaziu-solarov-do-domov-milionmi-eur.html#ixzz3EzCWazrf

Prvé dotácie na solárne panely dostanú domácnosti na jeseň

solárne panely

Už čoskoro má štát začať rozdeľovať prvé dotácie na vykurovanie či výrobu elektriny z celkovo stomiliónovej sumy určenej pre slovenské domácnosti. Potvrdila to hovorkyňa podpredsedu vlády pre veľké investície Ľubomíra Vážneho Sylvia Belešová.

Dotácie na vykurovanie v celkovej výške 100 miliónov eur by do roku 2020 malo získať až 70–tisíc domácností.

„Očakávame, že prvé platby sa zrealizujú na jeseň tohto roka,“ vyhlásila Belešová a dodala, že presný termín ešte nie je známy. „Do prípravy zasahuje viacero faktorov, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť,“ podotkla Vážneho hovorkyňa. Zatiaľ nie je známa ani presná výška príspevku. Pri predchádzajúcej vlne dotácií na zelené energie dostávali domácnosti napríklad pri kúpe kotla na pelety tisícový príspevok, pričom náklady na kúpu a montáž kotla boli asi 3 500 eur.

Dotácie na kotly spaľujúce drevo či drevné pelety totiž začal rozdávať už prvý Ficov kabinet. Neskôr sa však peniaze minuli a v súčasnosti musia ľudia platiť za kotol na biomasu alebo slnečné panely plnú sumu.

Dotácie v celkovej výške 100 miliónov eur by do roku 2020 malo získať až 70–tisíc domácností. Európske peniaze budú určené na malé slnečné elektrárne, malé veterné turbíny, ale aj na výrobu tepla v slnečných kolektoroch, tepelných čerpadlách či v kotloch na biomasu.

Aj v novej vlne však budú príspevky relatívne veľkorysé. Podľa Belešovej totiž budú nastavené tak, aby sa investícia domácnostiam vrátila do siedmich až desiatich rokov. „Napríklad pri paneloch vyrábajúcich elektrinu zo slnka by mala byť dotácia vo výške 1 500 eur, pričom celý systém s výkonom 3 kilowatty dnes bežne stojí necelých 5 000 eur,“ spresňuje hovorkyňa podpredsedu vlády.

V Česku spustilo vyhlásenie o možnosti podávať žiadosti o dotáciu hystériu. Najmä na severovýchode Čiech ľudia stáli v radoch aj cez noc. Báli sa, že sa im peniaze neujdú. Na Slovensku by však podobná situácia nemala nastať, peniaze budú rozdeľované celoplošne a získať by ich mali desaťtisíce ľudí.

Vyplácané budú zo štrukturálnych fondov Európskej únie, čo bude prvenstvo spomedzi okolitých štátov. V Česku, Maďarsku ani v Poľsku totiž priamo do domácností štrukturálne fondy zatiaľ nešli. Práve to má byť dôvod, prečo sa žiadatelia ešte nemôžu uchádzať o peniaze. Podľa pôvodných plánov totiž mali byť dotácie prístupné už od prvého júla.

Vyplácanie peňazí bolo podmienené aj zmenou niektorých predpisov. Malí výrobcovia totiž v minulosti museli zaplatiť poplatok, ktorý distribučné spoločnosti žiadali za pripojenie takýchto zdrojov a za montáž špeciálnych elektromerov. Ľudia totiž na takto vyrobenej elektrine nebudú môcť zarábať a skokové zdraženia elektriny známe z minulosti by sa tak opakovať nemali. Vlastníci malých zdrojov už teraz nemajú právo na štedré výkupné ceny.

Bezplatné pripájanie sa však nepozdávalo napríklad Západoslovenskej energetike. „Ak má prevádzkovateľ distribučnej sústavy bezplatne realizovať pripojenie zariadenia vrátane meradla a rozpínacieho zariadenia, tak tieto náklady uhradia ostatní užívatelia distribučnej sústavy v cenách za distribúciu,“ podotkli energetici v pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona. Ľubomír Vážny to však odmietol s tým, že bezplatnú montáž meradla prevádzkovateľovi distribučnej sústavy vynahradí bezplatne dodaná elektrina od výrobcov.

Okrem poplatkov pri pripájaní nových zdrojov elektriny bola relatívne vysoká aj administratívna záťaž. „Malí výrobcovia museli pri pripájaní prejsť takým procesom, akoby do siete pripájali atómovú elektráreň,“ podotkol v minulosti pre Pravdu Vážny pri zdôvodňovaní zmeny legislatívy. Výroba elektriny z malých zdrojov sa preto už nepovažuje za podnikanie. Výrobca elektriny z malého zdroja napríklad nepotrebuje oprávnenie na podnikanie v energetike; rovnako nepotrebuje ani potvrdenie o pôvode elektriny. Elektrina vyrobená z malého zdroja je tiež oslobodená od dane z elektriny a na takého výrobcu sa nevzťahujú ani povinnosti týkajúce sa registrácie výrobcu ako platiteľa dane, podávania daňových priznaní alebo vedenia evidencie.

Medzi podmienkami na získanie dotácie má byť aj povinnosť montáže panelov profesionálnymi firmami. Školenia montážnikov prebiehajú už od začiatku roka, a tak by nemal byť problém s nedostatkom konkurencie a tým aj s privysokým cenám či dlhými čakacími lehotami. Dôvodom na túto podmienku je, že v minulosti nakúpilo mnoho ľudí nekvalitné zariadenia, ktoré spôsobovali energetikom problémy, či priamo ohrozovali životy alebo zdravie používateľov kotlov na biomasu. Slovenská inovačná a energetická agentúra tiež už niekoľko týždňov posiela do rôznych miest a obcí „zelený domček“ so slnečnou a veternou elektrárňou i ďalšími technickými novinkami, ktoré umožňujú znížiť spotrebu energie v domácnosti a využívať obnoviteľné zdroje energie. Spolu so „zeleným domčekom“ ľudia môžu získať aj rady od energetických expertov agentúry.

Vďaka predchádzajúcemu programu dotácií bolo v slovenských domácnostiach v rokoch 2009 až 2011 nainštalovaných celkovo 5 410 solárnych systémov v rodinných domoch a 39 v bytovkách. Príspevok na kotol na biomasu získalo 1 427 domácností. Celkovo bolo medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna eur.

Autor : Pravda.sk

http://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/323393-vlada-odklepla-strategiu-obnovy-budov/
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Finančná úspora výrobcu FVE

Výhľadovo je možné očakávať na základe predchádzajúceho vývoja cenových relácií, že ceny technológie budú postupne klesať a ceny elektriny odoberanej z distribučnej sústavy budú mierne rásť. Znamená to postupné zvyšovanie motivácie pre koncových odberateľov, aby sa zaujímali o inštaláciu vlastných malých zdrojov energie a tým obmedzovali náklady na energiu. V dlhodobom horizonte bude inštalácia malých zdrojov atraktívna aj bez podpory z verejných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov EÚ.
Úspora výrobcu pri 80% vlastnej spotrebe vyrobenej energie pri priemernej jednotarifnej cene elektriny pre domácnosť 0,189 eur/kWh (bez domácností s elektrickým kúrením)

Technické podmienky budovania malých OZE

Technické podmienky budovania malých OZE
Aplikácia malých obnoviteľných zdrojov
Malé zdroje využívajúce OZE musia byť preferované u malých výrobcov, kde je predpoklad denného odberu vyrobenej energie na pokrytie vlastnej spotreby. V prípade výroby tepla nie je potrebné riešiť odbremenenie od legislatívnej záťaže, avšak je potrebné zachovať finančnú podporu čo Koncepcia rieši. Pre výrobu elektriny je významná potreba legislatívnej aj finančnej podpory a Koncepcia sa v ďalšom zameriava na výrobu elektriny z malých zdrojov. Priemerná spotreba elektriny v jednej domácnosti bola v roku 2012 na úrovni 2 355 kWh/rok. (Zdroj: MH SR na základe údajov od distribučných spoločností).
Využitie vyrobenej energie na pokrytie vlastnej spotreby spĺňajú trvale obývané bytové domy na Slovensku, ktorých je 64 615 so 764 100 bytmi a rodinné domy, ktorých je 774 203. Spolu obývané byty a domy tvoria 1 538 303 potenciálnych výrobcov a zároveň aj odberateľov vlastnej vyrobenej elektriny. Okrem toho je na Slovensku 57 464 domov, ktoré nie sú trvale obývané (chaty, chalupy).

Legislatívna úprava vyplývajúca z Koncepcie bude vytvárať tlak na maximálnu spotrebu vyrobenej elektriny z malého zdroja výrobcom v mieste výroby (spravidla v domácnosti), preto vyrobená elektrina prenikne do distribučnej sústavy len v malom množstve.
Pri navrhovanej zmene zákona (príloha č. 1) sa podporuje a hlavne zjednodušuje výstavba, pripojenie a prevádzka malých OZE a pri zavedení podpory zo štrukturálnych fondov EÚ je predpoklad, že na Slovensku môže ročne pribudnúť niekoľko tisíc malých zdrojov OZE využívajúcich slnečnú energiu na rodinných domoch s priemerným inštalovaným výkonom 2 kW (výroba cca 2 000 kWh ročne) a niekoľko stoviek zdrojov na bytových domoch s priemerným inštalovaným výkonom 10 kW (výroba cca 10 000 kWh ročne). Uvedený ročný prírastok nových malých zdrojov predstavuje menej ako jedno percento objektov z fondu bytov a domov.

Podstatným údajom je, že z plánovanej výroby 163 200 MWh/r je predpoklad, že pre vlastnú spotrebu bude využitých približne 50 – 80 % (81 600 – 130 560 MWh/r), ktoré nijako nezaťažia distribučnú sústavu, naopak, pozitívne ju ovplyvnia, pretože sa znížia straty pri prenose a distribúcii elektriny. Z hľadiska vlastníkov malých zdrojov je prínos najmä vo výraznom znížení závislosti na odbere elektriny z distribučnej sústavy, čo im prinesie aj finančnú úsporu nákladov na elektrinu.

4.2 Možnosti inštalácie na bytových domoch
Individuálna výstavba OZE v rámci bytových domov naráža na estetické, organizačné a bezpečnostné bariéry v rámci domu. Zatiaľ neoverenou možnosťou je inštalácia tenkovrstvových solárnych panelov napr. vo forme okenných žalúzií. Ďalším možným riešením je využitie malých OZE pre všetkých obyvateľov bytového domu.
Spoločné priestory domu
V každom bytovom dome sú spoločné priestory domu. Inštaláciou malého zdroja sa dá pokryť ročná spotreba elektriny spotrebovaná v spoločných priestoroch (osvetlenie, bytový vrátnik, malé obehové čerpadlá a čiastočne aj spotreba výťahu) použitím vyrobenej elektriny z OZE priamo, alebo v kombinácii s akumulovanou. Zároveň by bolo zabezpečené núdzové osvetlenie schodísk a ostatných spoločných priestorov (požiadavka STN 1838:2001) počas výpadku elektriny z distribučnej sústavy, čím sa zvýši bezpečnosť obyvateľov domu. Na toto napájanie nie je potrebné pripojenie do distribučnej sústavy.

Platné znenie zákona o energetike stanovuje, že podnikaním v energetike nie je výroba z malého zdroja v domácnosti pri dodržaní ďalších pravidiel. Spoločné priestory bytových domov nie je účelné v súčasnosti zahrnúť do pôsobnosti prvej etapy Koncepcie. Pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ďalšie kolektívne orgány, obce, a tiež pre malých podnikateľov je potrebné definovať nové pravidlá v II. etape Koncepcie. Ak si spoločenstvá vlastníkov bytov alebo iné orgány združujúce vlastníkov bytov inštalujú malé OZE v bytovom dome bez dodávky elektriny do distribučnej sústavy, budú mať možnosť požiadať o finančnú podporu výstavby malého OZE už v rámci I. etapy koncepcie. Je potrebné ústretovo nastaviť podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok.

Peniaze na zvyšovanie energetickej efektívnosti pre malé a stredné podniky.

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo schému finančnej pomoci na zníženie energetickej náročnosti v priemysle a nadväzujúcich službách. Mikro, malé a stredné podniky môžu z eurofondov získať grant napríklad na rekonštrukciu stavebných objektov, ich vykurovacích či klimatizačných systémov, osvetlenia či rozvodov energie, a to najmenej vo výške 5000 eur.

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo v pondelok (23.6.) schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich. Cieľom je dosiahnuť úspory energie a zvýšiť účinnosť využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov na energiu pri výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Oprávnenými prijímateľmi sú mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb, ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. eur. Mikropodniky sú bližšie definované ako podniky, ktoré zamestnávajú do 10 osôb a ich ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. eur.

Ide o MSP vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského, pričom pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo prijímateľa.

Indikatívny rozpočet celej schémy je vo výške 5 miliónov eur, pomoc je možné poskytnúť najneskôr 31. decembra 2015.

Najmenej €5000, až do 70 % výdavkov

Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci prijímateľovi je 5 000 eur. Maximálne výška pre jediný podnik nesmie podľa pravidiel schémy de minimis v priebehu troch fiškálnych rokov presiahnuť sumu 200 000 eur.

Za predpokladu dodržania tejto maximálnej výšky pomoci je maximálna intenzita príspevku stanovená nasledovne :
mikro- a malý podnik na Strednom a Východnom Slovensku – 70 % oprávnených výdavkov, stredný podnik na Strednom a Východnom Slovensku – 60 %,
mikro- a malý podnik na Západnom Slovensku (okrem Bratislavského kraja) – 60 % oprávnených výdavkov, stredný podnik – 50 %.

Oprávnené projekty

Pomoc je určený na viacero kategórií projektov. Jednak ide o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a nadväzujúcich služieb, a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov, rekonštrukciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov a tiež systémov osvetlenia.

Príspevok sa tiež poskytuje na zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia jej spotreby, na modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov, a systémov vonkajšieho osvetlenia areálov.

24. jún 2014 |   © energia.sk

Štátne dotácie na solárne panely

Informácia: Žiadosti o dotácie na obnoviteľné zdroje pre občanov Slovenska z prostriedkov EÚ budú môcť podávať občania Slovenska pravdepodobne v druhom polroku 2014 po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí, ktorú vyhlási MHSR. Výzva bude zverejnená v médiach. Bližšie informácie ako postupovať pred a po uplatnení žiadosti, budeme publikovať v čase vyhlásenia výzvy.

Slováci môžu dostať peniaze na vlastnú elektrinu. Od únie

Bratislava – Slováci si budú môcť vyrábať vlastnú elektrinu a Európska únia im na to prispeje. Ak sa domácnosť rozhodne umiestniť si na strechu napríklad slnečný panel, mohla by na jeho kúpu získať dotáciu približne vo výške 1 500 eur.
Štát preto v týchto týždňoch rokuje s Bruselom o tom, aby sme z nášho balíka eurofondov mohli vyčleniť sumu na podporu malých elektrární na strechách súkromných domov. Podľa informácií HN by na to únia mohla dať desiatky miliónov eur. “Ďalšie podrobné podmienky a rámce poskytnutia budú rozpracované až po schválení operačného programu Európskou komisiou,” odkázal hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano. Práve tento rezort by mal tieto peniaze v budúcnosti rozdeľovať.

Možno už v lete
Podľa neoficiálnych informácií by ľudia mohli žiadať o podporu už od prvého júla. V praxi by domácnosť s priemernou spotrebou mohla vďaka vlastnému zdroju elektriny ušetriť 300 eur ročne. Znamená to, že investícia do slnečných panelov by sa jej vrátila približne po ôsmich rokoch.
“Finančná podpora bude nastavená v takej výške, aby sa návratnosť prostriedkov na vybudovanie zdroja s výkonom od 2 do 3 kW pohybovala na úrovni 7 až 10 rokov,” potvrdil podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny (Smer-SD). Práve exminister dopravy prišiel ešte minulý rok s nápadom dotovať malé strešné elektrárne.

Ako štát podporí malé strešné elektrárne
Domácnosti budú môcť žiadať o jednorazovú dotáciu približne 1 500 eur.
Investícia do elektrárne by sa im tak mala vrátiť do 7 až 10 rokov.
Štát preto rokuje o využití desiatok miliónov z eurofondov.
Zdroj:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Link